Reklamacje

Reklamację można złożyć na dwa sposoby

  1. wysyłając ją na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@czaniecki.pl
  2. lub w formie pisemnej na adres: Czanieckie Makarony Sp. z o.o., ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec
    korzystając z formularza reklamacji, dostępnego tutaj lub opisując zaistniały problem. Optymalnym rozwiązaniem jest uzupełnienie Formularza reklamacji oraz dostarczenie reklamowanego Towaru. W przypadku, kiedy takiego Towaru już nie ma, wystarczy opisać zaistniałą sytuację.

Jaki towar podlega reklamacji?

Sprzedawane towary są objęte gwarancją do dnia upływu daty ważności Towaru do spożycia. Powyższa data znajduje się na opakowaniu Towaru.

Rozpatrzenie reklamacji

Następuje nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar lub usunie jego wadę. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia jego wady lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Co jeśli dostarczony został inny towar od zamawianego?

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeśli Towar ma wadę fizyczną (niezgodność dostarczonych Towarów z umową sprzedaży) lub prawną (rękojmia). Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Jeśli Zamawiający jest Konsumentem koszty takiej przesyłki pokrywa Sprzedawca.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdą Państwo w Regulaminie (§ 13 Warunki reklamacji).

Do pobrania