Moje konto

Zaloguj się

Zarejestruj się

W celu założenia konta w sklepie internetowym – prosimy podaj dane wskazane w formularzu. Podanie ich jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, założenie konta będzie niemożliwe.

Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje dane osobowe. W takim wypadku Administratorem Twoich danych osobowych, w tym zebranych w trakcie korzystania z naszego sklepu internetowego, są CZANIECKIE MAKARONY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5, tel.: 33 8271110, fax.: 33 8271122, e–mail: biuro@czaniecki.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@czaniecki.pl.

Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi danymi w sklepie internetowym).

Podstawą prawną przetwarzanie Twoich danych w ww. celu jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając konto i akceptując regulamin.

Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą, a Administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z konta, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes,
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z konta,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową, udostępniają hosting, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności na naszej stronie.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.