Dane firmy

Czanieckie makarony sp. z o.o.

Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej, VIII Wydział KRS pod numerem 0000006244, NIP 937-23-22-762, Kapitał zakładowy – 1.892.000,00 zł