Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego oraz informacja o plikach typu „cookies”.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających ze Sklepu Internetowego zlokalizowanego pod adresem sklep.czaniecki.pl
 2. Administratorem danych osobowych są CZANIECKIE MAKARONY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006244, kapitał zakładowy 1.892.000,00 zł. Regon 072572163, NIP 937–23–22-762, tel.: 33 8271110, fax.: 33 8271122, e–mail: biuro@czaniecki.pl (dalej jako „Sprzedawca”).

§2 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe przekazywane przez Zamawiających przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Zamawiających zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.). Dane osobowe Zamawiających przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Zamawiających są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania ogólne obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§3 Dane zbierane przez Sklep Internetowy

 1. Użytkownik, który tylko przegląda strony Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem sklep.czaniecki.pl, zapoznając się z ogólnodostępnymi treściami, nie musi podawać nam swoich danych osobowych. Nie musi również mieć Konta do tego celu.
 2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym tj. w celu skorzystania z formularza Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności sklepu, tj. złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych jest również niezbędne do rejestracji Konta w Sklepie. Jednocześnie informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, takich jak zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość.
 3. Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostaw, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów realizacji obsługi Zamówienia oraz przez podmioty upoważnione przez Sprzedawcę (aktualna lista znajduje się na stronie Sklepu Internetowego pod adresem sklep.czaniecki.pl).
 5. W przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
 6. W przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 7. Podczas składania Zamówienia Zamawiający korzystający z płatności kartą płatniczą lub kredytową, podaje numer karty oraz kod (CVV2) karty płatniczej.
 8. Podczas wizyty na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
  • adres IP,
  • data i czas wizyty na stronie,
  • typ systemu operacyjnego,
  • typ i wersja przeglądarki internetowej,
  • adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Sklepu Internetowego oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
  • rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

§4 Bezpieczeństwo

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika oraz Zamawiającego, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom i Zmawiającym ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall).
 2. Dostęp do danych osób trzecich. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu Internetowego, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 3. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych Zamawiających innym odbiorcom danych. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane właściwym organom w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§5 Cel zbierania danych

 1. Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą.
 2. Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013., poz. 1422 z późn. zm.), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub na nr telefonu Zamawiającego. Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres e-mail: sklep@czaniecki.pl
 3. Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Zamawiającego. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§6 Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

 1. Zamawiającemu posiadającemu Konto w Sklepie Internetowym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez swoje Konto w Sklepie Internetowym.
 2. Zamawiającemu nie posiadającemu Konta w Sklepie Internetowym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez wysłanie wiadomości na adres: sklep@czaniecki.pl, lub listownie na adres Sprzedawcy.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia Konta w Sklepie Internetowym, poprzez jednoznaczne żądanie usunięcia Konta wysłane na adres e-mail: biuro@czaniecki.pl lub sklep@czaniecki.pl, lub listownie na adres Sprzedawcy. Usunięcie Konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Zamawiającego.

§7 Pliki cookies

 1. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne (zwykle mające postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Zamawiającego (np. w pamięci komputera) m.in. po to by dostosować Sklep Internetowy do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników i Zamawiających ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego. W Sklepie Internetowym używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp Sprzedawca), oraz tzw. „zewnętrzne” cookies (umieszczają je podmioty trzecie).
 2. „Własne” cookies Sklepu Internetowego pochodzą z domeny Sklepu Internetowego pod adresem sklep.czaniecki.pl i są wykorzystywane w następujących celach:
  1. optymalizacja wyświetlania sklep.czaniecki.pl oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika lub Zamawiającego (np. rozmiar czcionki, rozdzielczość);
  2. umożliwienie zalogowania się Zamawiającego do sklep.czaniecki.pl i utrzymania tzw. sesji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne logowanie się na każdej podstronie sklep.czaniecki.pl;
  3. prowadzenie statystyk dotyczących sklep.czaniecki.pl;
  4. potwierdzenie, że Użytkownikowi lub Zamawiającemu został wyświetlony komunikat dotyczący cookies;
  5. umożliwienie składania zamówień w Sklepie Internetowym makaron.pl;
  6. rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika lub Zamawiającego w celu wyświetlenia sklep.czaniecki.pl w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik lub Zamawiający korzysta z urządzenia przenośnego (np. smartfona).
 3. Sklep Internetowy wykorzystuje usługi zewnętrzne (m.in. Google Analytics), świadczone przez Google, Inc. z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), które korzystają ze swoich cookies („zewnętrzne” cookies). Takie cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi lub Zamawiającemu, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do sklep.czaniecki.pl (tj. ustalenia skąd Użytkownik lub Zamawiający został przekierowany do sklep.czaniecki.pl), identyfikacji unikalnych wizyt Użytkowników lub Zamawiających w sklep.czaniecki.pl oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania z sklep.czaniecki.pl. Google, Inc. wykorzystuje te informacje do celów statystycznych, tworząc ogólny obraz sklep.czaniecki.pl. Informacje zebrane w powyższy sposób są anonimowe i nie służą do identyfikacji konkretnych Użytkowników lub Zamawiających. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
 4. Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego. Informacje o ustawieniach dotyczących cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:
  1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies;
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html;
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=pl_PL.
 5. Przechowywania plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika lub Zamawiającego. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez sklep.czaniecki.pl oznacza zgodę Użytkownika lub Zamawiającego na stosowanie cookies. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies pochodzących ze Sklepu Internetowego makaron.pl może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

§8 Kontakt i informacje dodatkowe

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem CZANIECKIE MAKARONY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5, tel.: 33 8271110, fax.: 33 8271122, za pośrednictwem poczty elektronicznej e–mail: biuro@czaniecki.pl lub sklep@czaniecki.pl.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Sklepie Internetowym. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników i Zamawiających, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany będą wprowadzane w sposób nie naruszający zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Zamawiających.